Jon S. Braaten drev Minnesund Auto Service i perioden 1969-2010. Fra og med 2011 er virksomheten vidreført i aksjeselskapet Classic Auto Service A/S.

Classic Auto Service driver i dag ett godkjent verksted i lokalene til gamle mølla på Minnesund.

Hovedgesjeften består av totalrestaurering av amerikanske biler, delrestaureringer og rustreparasjoner.